Mini: Watergenot

Aan de westelijke kant van de gemeente Maasgouw liggen verschillende grindgaten. Met bekende namen zoals De Lange Vlieter en Boschmolenplas. Maar ook iets kleinere en onbekendere zoals Sint Anna’s Beemd, de Slaag en het Polderveld. De twee laatstgenoemden staan in verbinding met de Maas en zijn dus bereikbaar voor plezierjachtjes. Een goed gemarkeerde wandelroute loopt over de oevers. Als de rust terug keert in de herfst en winter, kun je hier bijzondere vogels spotten. Door de beschutte ligging van de grindgaten en de begroeiing van riet en lisdodde is dit een geliefde rustplaats voor bijvoorbeeld karakieten en andere watervogels.

Deze mini is op 7-11-2018 gepubliceerd in de VIA Limburg Maasgouw.