Duurzaam water

Vlak voor je bij de sluis van Linne komt, ligt er nog een ander complex in een tak van de Maas: een waterkrachtcentrale. Begonnen in 1989 als een proef om te zien of het mogelijk is om met waterkracht energie op te wekken in de Maas. Een nogal opvallende proef, want het verval van deze rivier is hier niet heel groot en de waterkrachtcentrale ligt midden in een natuurgebied. De vier turbines van deze centrale schakelen automatisch af en bij, afhankelijk van de waterstand in de Maas. Dat levert groene energie op voor ongeveer 10.000 huishouders per jaar.

Deze mini is op 23-5-2018 gepubliceerd in de VIA Limburg – Maasgouw.