Walburg

Vier beelden ‘logeren’ in de St. Rochuskapel in Eiland (Stevensweert). Johannes met de adelaar, Lucas met de os, Marcus met de leeuw en Mattheus met de engel.
Ze ‘logeren’ in deze kapel omdat hun eigenlijke thuis, kasteel Walburg, in 1992 is gesloopt. In 1914 overleed de laatste bewoner en raakte het eens statige gebouw in verval. In het Streekmuseum zijn nog een maquette en wat voorwerpen te bezichtigen. Het moet een enorm complex zijn geweest. Volgens een Stevensweerter gids was het een kalenderkasteel: 365 ramen, 52 deuren, 12 poorten, 7 schoorstenen en eigenlijk 4 torens. Maar die torens schijnen er nooit te zijn geweest.

Deze mini is op 20-6-2018 gepubliceerd in de VIA Limburg – Maasgouw.