Antonius

De lindes eromheen zijn helemaal kaal en de witte voorzijde van de St. Antoniuskapel in Roggel valt nogal op. Het is moeilijk voor te stellen dat de Franse soldaten dit kapelletje over het hoofd zagen, toen zij Limburg binnen marcheerden aan het eind van de 18de eeuw. De Fransen schaften alle kloosters af en dat leidde ertoe dat veel priesters onderdoken om niet hun trouw aan de Franse Republiek te hoeven zweren. Daarom werd de St. Antionuskapel met takkenbossen bedekt zodat de Fransen deze ereplaats voor de patroonheilige van de verloren voorwerpen niet zouden ontdekken. Een actie met succes!

Deze mini is op 21-2-2018 gepubliceerd in de VIA Leudal.